marți, 29 septembrie 2015

Ziua persoanelor vârstnice

  Multe salutări tuturor!    Ședința B.O. al Filialei Reșița a S.C.M.D. din data de 01.10.2015 (joi), va avea loc, începând cu ora 18,00, la sediul "Centrului de Servicii de Asistenţă Socială pentru Persoanele Vârstnice" (fosta "Baie Comunală") din mun.Reşiţa, str.Teilor, nr.1, unde suntem invitaţi, la iniţiativa Primăriei Reşiţa şi C.L. Reşiţa, pentru a participa la aniversarea  "Zilei persoanelor vârstnice".
   
Deţinem, pentru membrii Filialei Reşiţa a S.C.M.D., un număr de 10 invitaţii. Pensionarii pot fi însoţiţi de soţ/soţie. Accesul este gratuit, pe baza invitaţiilor. Programul cuprinde activităţi dedicate evenimentului aniversar, activităţi de socializare, relaţionare interumană etc., asigurate prin grija organizatorilor.
    Rog membrii de sindicat, cu excepţia celor cu care deja am vorbit la telefon, să-şi exprime disponibilitatea, până mâine la ora 11,00, de a fi prezente la aniversare.
   
     SCURT ISTORIC:
    
În februarie 1991, Organizaţia Naţiunilor Unite consacra ziua de 1 octombrie ca zi internaţională a persoanelor în vârstă, iar câteva luni mai târziu, pe 16 decembrie 1991, Adunarea Generală a ONU adopta rezoluţia 46/91 cu titlul “Principiile Naţiunilor Unite pentru persoanele în vârstă destinate a le permite să trăiască mai bine în anii câştigaţi”. Aceste principii consacră dreptul persoanelor vârstnice la hrană, condiţii de locuit şi îngrijire medicală, libertatea de a decide asupra vieţii personale şi profesionale, dreptul de a se exprima şi de a participa în activităţi sociale după pensionare, precum şi accesul la oportunităţi de învăţare adecvate vârstei.
      În România cadrul legal este stabilit prin Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. Conform art. 1. – (1)
"Persoanele vârstnice au dreptul la asistenţă socială, potrivit dispoziţiilor prezentei legi, în raport cu situaţia sociomedicală şi cu resursele economice de care dispun. (2) Măsurile de asistenţă socială prevăzute de prezenta lege sunt complementare celor reglementate prin sistemul asigurărilor sociale. (3) Persoanele vârstnice care beneficiază de asistenţă socială au dreptul şi la alte forme de protecţie socială, în condiţiile legii. (4) Sunt considerate persoane vârstnice, în sensul prezentei legi, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege".   

     Cu această ocazie, le transmit tuturor pensionarilor militari "La Mulţi Ani", pensie stabilă şi lungă.

     Comunic mesajul, spre ştiinţă, la S.C.M.D. şi la câţiva colegi din filialele apropiate, în ideea de a reaminti că, prin iniţiativă, sindicaliştii pensionari militari pot beneficia şi de altceva în afară de susţinerea drepturilor la pensie şi la asistenţă juridică.

     Cu stimă,     Președintele S.C.M.D., Filiala Reșița     Col.(r) Marin BUȚIU.